Chính sách Bồi Thường

AOM EXPRESS Co.,Ltd

Email: cskh@aom-express.com

Trụ sở chính: Tòa nhà Hà Đô - Số 2 (Lầu 2) Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách Bồi Thường

Chính Sách Bồi Thường Công Khai
( AOM EXPRESS – 2021 )

 

Đối tượng áp dụng: Tất cả các Khách Hàng sử dụng dịch vụ của AOM EXPRESS.
Thời gian áp dụng: Từ tháng 01.2021.

I.Bưu gửi được xác định là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác...:

Nếu xảy ra trường hợp bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc toàn bộ hay 1 phần của bưu gửi, AOM EXPRESS sẽ bồi thường duy nhất khoản tiền bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

Bưu gửi được xác định là vật phẩm, hàng hóa:

Trường hợp 1: Bưu gửi bị mất, thất lạc:

AOM EXPRESS sẽ căn cứ theo việc đơn hàng có chọn mua bảo hiểm hàng hóa hay không để đề xuất mức đền bù tương ứng, mức bảo hiểm hàng hóa sẽ được tính như sau:

Cước bảo hiểm hàng hóa (chỉ áp dụng cho hàng hóa có giá trị tối đa là 30.000.000 VNĐ, quá số tiền này AOMX vẫn tính như mức bảo hiểm 30,000,000 VNĐ)

0.5% giá trị hàng hoá
(Giá trị bảo hiểm này chưa bao gồm thuế VAT)

(*) Giá trị hàng hóa: giá trị thực sự của gói hàng, Khách Hàng phải tự xác minh rõ (đồng thời chuẩn bị trước các chứng từ, thông tin, hóa đơn hợp lệ nhằm chứng minh giá trị này) trước khi sử dụng dịch vụ AOMX để tự quyết định có đăng ký bảo hiểm hoặc không.

Theo đó mức bồi hoàn cho trường hợp bưu gửi mất, thất lạc sẽ tương ứng:

 

Có thu hộ\ COD
(tối đa là 30.000.000 VNĐ)

Không thu h COD

Có Bảo him hàng hóa

Bồi thường 100% giá trị bảo him của bưu gửi.

Bồi thường 100% giá trị bảo him của bưu gửi.

Không Bảo  him hàng hóa

Bồi thường 100% giá trị thu h của bưu gửi (tối đa 3 triệu đng)

Bồi thường tối đa bốn (04) lần cước phí  vận chuyn bưu gửi

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ yêu cầu để xử lý mức bồi thường trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong tất cả các trường hợp người sử dụng dịch vụ vận chuyển phải cung cấp được cho AOM EXPRESS Thông tin chứng minh Giá trị Bưu gửi có giá trị pháp lý được định nghĩa là:

Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu AOMX xác minh người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT") theo phương pháp khấu trừ; hoặc

Hóa đơn bán hàng, nếu AOMX xác minh người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc

Thông tin chứng minh về giá bán sản phầm hiện tại nếu AOMX xác minh người bán là shop trực tuyến bán hàng thông qua sàn TMDT bao gồm:

Link đăng bán sản phẩm tại (3) ba sàn TMĐT uy tín tại Việt Nam (do AOMX quyết định), hoặc

Hình ảnh chụp lại đoạn chat trao đổi mua bán giữa người bán và người mua có hiên thị thông tin về đơn hàng sản phẩm chốt giao dịch, hoặc

Sao kê chuyển khoản ngân hàng vào ngày trước khi gửi đơn hàng sang AOM EXPRESS.

  • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

AOM EXPRESS sẽ bồi thường bốn (04) lần cước phí vận chuyển, nếu khách hàng không cung cấp được hóa đơn, thông tin chứng minh giá trị bưu gửi.

Trường hợp 2: Bưu gửi bị hư hỏng:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Trường hợp hư hỏng

Mức bồi

AOM EXPRESS có thu

Hàng hóa bên trong còn nguyên vẹn tuy nhiên bao bì bên ngoài bị ảnh hưởng:

thường tương ứng

Thu hồi hàng

  • Rách, Vỡ, Ướt thùng hàng, hộp đựng hàng...
  • Rách, Trầy tem niêm phong nhưng sản phẩm bên trong còn nguyên vẹn.

5%

Không thu hồi hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Khách hàng có trách nhiệm cung cấp cho AOM EXPRESS hóa đơn, thông tin hợp lệ chứng minh chi phí sửa chữa và AOM EXPRESS sẽ bồi hoàn theo mức chi phí trên hóa đơn nhưng không vượt quá giá trị thực của món hàng. Trường hợp này mức bồi hoàn sẽ không nhân thêm mức bồi thường theo trường hợp mất hàng.

(**) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi và Giá trị Bưu gửi sẽ do AOM EXPRESS có toàn quyền xác minh và quyết định.

Trường hợp 3: Bưu gửi bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

  • Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Khoản tiền bồi thường = (Khoản tiền bồi thường trường hợp 1 mất hàng (trường hợp 1)/ tổng số lượng sản phẩm có trong đơn hàng) * số lượng sản phẩm bị mất.

Vấn đề

Đền cước

Đền giá trị hàng hóa

Giao trễ >= 3 ngày

Miễn cước 100%

Không

Giao trễ < 3 ngày

Chuyển gói cước thấp hơn

Không

Giao trễ dẫn đến trả hàng

Miễn cước 100%

Không

Giao trễ do cấm bay nên kết nối chậm

Chuyển gói cước thấp hơn

Không

Giao trễ ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa

Miễn cước 100%

Không

Lấy/trả trễ

Chuyển gói cước thấp hơn

Không

Hàng hóa bên trong bị hư hại nhưng có thể sửa chữa tái sử dụng theo thỏa thuận.

Chi phí sửa chữa (*)

Không thu hồi hàng

Hàng hóa bên trong bị hư hại từ 50% trở xuống

Từ 10% - 50% (**)

Không thu hồi hàng

Hàng hóa bên trong bị hư hại từ 50% trở lên (không thể sửa chữa)

100%

Thu hồi hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường hợp 4: Bưu gửi bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

  • Xác định theo giá trị sản phẩm (*), tính chung cả bộ nếu AOM EXPRESS giữ hàng.
  • Xác định theo giá trị sản phẩm (*), tính đền bù riêng sản phẩm nếu Khách hàng giữ hàng.

(*) Khách hàng có trách nhiệm cung cấp giấy tờ hợp lệ chứng minh giá trị sản phẩm theo quy định chứng từ yêu cầu đền bù ở trường hợp 1

Trường hợp 5: Bưu gửi bị trễ toàn trình:

  • Trong trường hợp Bưu gửi được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình AOM EXPRESS sẽ tiến hành xử lý cước cụ thể như sau:

__________________________________________________________

[1]Thiệt hại xảy ra do hàng hóa cung ứng không đảm bảo chất lượng từ người bán hàng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn màu sắc, kích cỡ sản phẩm không đúng với hình ảnh trên website mà người bán hàng đã cung cấp.

Khách hàng không đồng kiểm hàng đối với đơn hàng được xem hàng.

Trường hợp AOM EXPRESS đã trả hàng tối đa 03 (ba) lần nhưng Khách hàng/Người gửi từ chối nhận lại hàng hoặc AOM EXPRESS không liên hệ được với Khách hàng/Người gửi, thì AOM EXPRESS sẽ giữ hàng trong vòng 01 (một) tháng kể từ lần trả cuối cùng (tuy nhiên AOM EXPRESS sẽ không cam kết đảm bảo về việc bảo quản hàng hóa còn nguyên vẹn trong suốt thời gian lưu kho).

Tin liên quan
AOM Express Help Chat
Chào bạn! Bạn có muốn chúng tôi hỗ trợ bạn vấn đề gì không ạ ?